tài xiu online com | Tài Xỉu Đổi Thưởng Uy tín

Skip to content Skip to navigation

Kẽm thỏi KZ - Mạ nhúng nóng

Kẽm thỏi - Xi mạ Úc SHG 99.995%
Kẽm thỏi - Xi mạ Úc SHG 99.995%

Kẽm thỏi nguyên chất đạt độ tinh kiết 99.995%, do đó tỷ lệ tạp chất hầu như không có.
Công dụng chủ yếu của Kẽm thỏi nguyên chất là dùng mạ phủ bề mặt để chống ăn mòn....

Kẽm thỏi - Xi mạ Hàn Quốc SHG 99.995%
Kẽm thỏi - Xi mạ Hàn Quốc SHG 99.995%

Kẽm thỏi nguyên chất đạt độ tinh kiết 99.995%, do đó tỷ lệ tạp chất hầu như không có.
Công dụng chủ yếu của Kẽm thỏi nguyên chất là dùng mạ phủ bề mặt để chống ăn mòn....