tài xiu online com | Tài Xỉu Đổi Thưởng Uy tín

Skip to content Skip to navigation

Đồng bi xi mạ, mạ trục in - LUVATA

Đồng tinh luyện OF-OK
Đồng tinh luyện OF-OK

Đồng Cực dương không chứa oxy được chế tạo đặc biệt cho mục đích mạ điện. Chúng có mức độ tinh khiết cao (tối thiểu 99,99%) và có bề mặt sạch. Vì cấu trúc tinh thể...

Đồng tinh luyện Cu-DHP
Đồng tinh luyện Cu-DHP

Đồng phốt pho có đặc tính mạ chất lượng cao và được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng mạ đòi hỏi khắt khe. sự tan chảy không có oxy trong quá trình đúc. ...